Anleggselektro AS

Anleggselektro AS er en elektroentreprenør basert i Drammen med over 30 ansatte som tar seg av elektriske installasjoner og vedlikehold i hele østlandsregionen. Vi har hjulpet dem med tilpasset løsning for innmelding av feil på offentlige gatelys samt en kartløsning som viser deres større prosjekter.

Prosjektkart

For å gi publikum samt ansatte bedre oversikt over hvor Anleggselektro utfører eller har gjennomført prosjekter, så har vi laget en kartløsning som viser alle områder og adresser de arbeider på.

Feilmeldingstabell

AE behøvde en løsning hvor innmeldte feilmeldinger ville vises fortløpende i en tabell på innmeldingssiden, samt en løsning for å oppdatere status på innmelding. På denne måten kan innmelder holde tritt med innmeldte feil.

+

Integrasjon

Vi er også i prosessen med å assistere AE med en direkteintegrasjon av feilmeldingssystemet mot deres nye prosjektstyringssystem