Christie & Opsahl AS

Christie & Opsahl AS er Møre & Romsdals største bygg- og anleggsentreprenør, med årlig omsetning på over 500 MNOK. De hadde behov for å oppgradere hjemmesidene sine, som hadde stått mer eller mindre på stedet hvil siden 2010. Pragmatik Solutions fikk i oppdrag å levere nye hjemmesider og står for både design og utvikling.

Nettstedet ble overlevert juli 2017.