+ 47 900 33 854 info@pragmatik.no

Christie & Opsahl AS

Christie & Opsahl AS er Møre & Romsdals største bygg- og anleggsentreprenør, med årlig omsetning på over 500 MNOK. De hadde behov for å oppgradere hjemmesidene sine, som hadde stått mer eller mindre på stedet hvil siden 2010. Pragmatik Solutions fikk i oppdrag å levere nye hjemmesider og står for både design og utvikling.

Nettstedet ble overlevert juli 2017.

BLI SYNLIGERE
close slider

Økt synlighet og tillit i ditt marked?
La oss finne løsningen sammen!