Norsk Varmepumpeforening

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet. NOVAP har til enhver tid ca. 50 medlemmer og 400 NOVAPgodkjente forhandlere.

Markedsføring.

Vi har fått i oppdrag av NOVAP å markedsføre deres kurs. Vi har brukt Facebook annonsering og e-post som markedsføringskanaler. Vi opprettet også nettstedet www.novapkurs.no for enklere oversikt og påmelding.