Vekst Ålesund AS

Vekst Ålesund skaper tilrettelagte arbeidsplasser til personer som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

www.vekst-ålesund.no

Vi så at Vekst Ålesund hadde behov for nye nettsider og tok med ett kontakt, slik at de på bedre måte kan vise frem de fantastiske menneskene som utgjør denne organisasjonen.